گاز مایع(LPG)
 

گاز مایع

 گاز طبیعی فشرده(CNG)
 

گاز طبیعی فشرده


 ردیف نوع فرآورده واحد قیمت (به ریال)
۱
بنزین موتور لیتر
۱۰۰۰۰
۲  بنزین سوپر
لیتر
۱۲۰۰۰
۳  نفت گاز
 لیتر ۳۰۰۰
۴
 نفت کوره
 لیتر  ۳۰۰۰
۵  نفت سفید
 لیتر ۱۵۰۰
۶
گاز مایع
کیلوگرم

 ۲۳۰۰

۷  ATK
 سنت/گالن بر مبنای دلار ۲۱۸
۸
 ATK
 سنت/گالن بر مبنای یورو ۱۹۵۲۸۶
۹  ATK
 لیتر/ریال ۲۵۱۴۱
۱۰  JP۴
 سنت/گالن بر مبنای دلار ۲۱۱
۱۱
 JP۴
 سنت/گالن بر مبنای یورو ۱۸۴
۱۲  JP۴
 لیتر/ریال ۲۴۲۳۳

*** نرخ فراورده JP۴ صرفا برای فروردین ماه ۹۷ است.

جهت مشاهده نرخ فرآورده های ویژه نفتی در بورس به این آدرس مراجعه فرمایید: www.imc.co.ir