نام و نام خانوادگی:حسین جهانتیغ

سمت:سرپرست سوختگیری هواپیمایی زاهدان
تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت محیط زیست
سوابق خدمتی: 10سال سنوات خدمتی در پتروشیمی و پخش فرآورده های نفتی

 رئیس مرکز سوختگیری هواپیمایی زیر نظر معاون فنی و عملیاتی منطقه فعالیت می نماید.در این مرکز ، مهندس نگهداشت و تعمیرات تاسیسات، مسئول تحویل سوخت و تعدادی از نیروهای پیمانکار بعنوان نفرات بارگیری و تخلیه و اتش نشان فعالیت می نمایند. این واحد در فرودگاه شهر زاهدان  واقع شده و وظیفه تحویل سوختهای هوایی به هواپیماها را طبق مقررات و استانداردهای مربوط بر عهده دارد و با توجه به اهمیت ضرورت سلامت سوختهای هوایی، بهره برداری بهینه از تاسیسات و وسایل و امکانات، کنترل قسمتهای مختلف سوخت رسان و فرآورده های تحویلی از لحاظ کمیت و مقررات کنترل کیفیت، بر عهده مرکز سوختگیری هواپیمایی می باشد.