نام و نام خانوادگی:سید مرتضی فاطمی
سمت:رئیس تاسیسات و عملیات انبار نفت شماره 2
تحصیلات:
سوابق خدمتی:

انبارهای نفت از بزرگترین و مهمترین تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد که نقش و اهمیت ویژه ای در عملیات سوخت رسانی دارا بوده که دریافت, ذخیره سازی, نگهداری,نقل و انتقال و جابجایی,برداشت ,ارسال و فروش,تعمیرات نگهداشت دستگاهها و وسایل توزیع را بر عهده دارد که منطقه زاهدان دارای سه انبار نفت در زاهدان,زابل و خاش می باشد.
رئیس تاسیسات و عملیات زیر نظر مستقیم معاون فنی و عملیاتی فعالیت می نماید.در این واحد سه نفر به عنوان رئیس نوبتکاری، دو نفر متصدی اجرای برنامه های فرآورده های نفتی، یک نفر تلمبه چی انبار و تعدادی از نفرات پیمانکاری زیر نظر رئیس تاسیسات و عملیات فعالیت می نمایند.

دریافت، ذخیره سازی، نگهداری، بارگیری و ارسال فرآوردههای نفتی توسط این واحد انجام می گیرد. در این واحد رئیس نوبت کاری در غیاب رئیس انبار بعنوان سرپرست انبار انجام وظیفه می نماید و بر رسید و ارسال فرآورده ها و بهره برداری صحیح از تاسیسات شامل نقاط بارگیری،مخازن و تلمبه ها و سایر امکانات نظارت می نماید.

متصدی اجرای برنامه های فرآورده های نفتی در خصوص برنامه های تدارکاتی و حمل محصولات شهری و نیازمندیهای جایگاههای شرکتی و اختصاصی و فروشندگیها به فراورده های نفتی اقدام لازم را معمول می دارد.

کارمند صدور و دریافت زیر نظر رئیس نوبت کاری، نسبت به انجام عملیات رسید و ارسال فراوره ها و توزیع عادلانه بار بین رانندگان نفتکشها بر اساس برنامه های حمل اعلام شده و حواله های واحد فروش اقدام مینماید.

پس از ثبت مشخصات محصولات در دفتر کارکرد نفتکشها و مهر نمودن بارنامه ها و حواله ها با مهر انبار، اجازه خروج نفتکشها از محل تخلیه و بارگیری صادر می گردد.

مسئول کنترل موجودی فراورده های نفتی ضمن اندازه دقیق موجودی مخازن در اول وقت هر روز ،‌ درجه حرارت و سرک و کسری واقعی هر مخزن را مشخص می نماید و با انجام محاسبات 60 درجه موجودی، نسبت به ثبت و نگهداری آمار و ارقام موجودی و رسیده ها و سایر عملیات نقل و انتقال روزانه در دفاتر اقدام می نماید.