معاون مالی اداری

 

نام ونام خانوادگی :محمود محسن زاده

شماره پرسنلی :665674

تحصیلات : کارشناسی

سوابق خدمتی : رییس حسابداری حمل ونقل منطقه چالوس

این معاونت مسئولیت مدیریت امور پرسنلی، اداری، اجتماعی و رفاهی کارکنان شرکت را بر عهده دارد و شامل دو حوزه امور مالی و امور اداری می باشد که روسای این دو واحد زیر نظر معاون مالی- اداری فعالیت می کنند.

 اهم وظایف این معاونت به شرح ذیل است:

1-      اطلاع رسانی به کارکنان شاغل در شرکت و آموزش مقررات اداری و استخدامی به آنان

2-      ارتقای سطح علمی کارکنان شرکت از طریق برگزاری دوره های آموزشی

3-      رسیدگی به شکایات و بررسی مشکلات کارکنان

4-      تامین بهداشت برای کارکنان در سطح محیطهای اداری

5-      . برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص و موردنیاز برای شرکت

6-      تعیین حقوق، دستمزد، ترفیعات و مزایای کارکنان.

7-      . ارائه خدمات رفاهی، ورزشی و اجتماعی به کارکنان

امور اداری منطقه زاهدان دارای سمتهای سازمانی ذیل است:

1-     رئیس امور اداری

2-     کارشناس برنامه ریزی و آموزش

3-     کارمند ارشد پرسنل

4-     کارمند پرسنل

5-     مسئول خدمات اداری و اجتماعی

6-     کارمند خدمات اداری و اجتماعی

مسئول خدمات اجتماعی و اداری ،کارمند ارشد پرسنل ،کارمند پرسنل ،بازبین اداری وبخش دبیر خانه وآموزش زیر نظررئیس امور اداری فعالیت دارند

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ فروردین ۱۳۹۸ ۰۸:۵۹