HSE

نام و نام خانوادگی:قاسم صفری
سمت:رئیس بهداشت،ایمنی و محیط زیست
تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی شیمی
رئیس HSE  منطقه زیر نظر مستقیم مدیر منطقه فعالیت می نماید و هدایت و نظارت بر کلیه امور مربوط به HSE  از جمله آموزش، نظارت بر عملکرد واحد ایمنی و آتش نشانی، نظارت بر عملکرد مسئول بهداشت کار و محیط زیست، نظارت بر اجرای دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست، تکمیل گزارشات حوادث HSE و تجزیه و تحلیل آنها، مکاتبات و ایجاد ارتباط با سایر سازمانها جهت پیشبرد اهداف HSE ، کنترل اجرای سیستم های مدیریتیISO14001 و OHSAS18001 ، مکاتبه با پیمانکاران، برگزاری و شرکت در جلسات و کمیته های HSE ، پیگیری واحدها در آمادگی در شرایط اضطراری، پیگیری انجام بازدیدهای واحدها از تاسیسات و جایگاهها، پیگیری طرح ها و پروژه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در منطقه و ایجاد بستر سازی و فرهنگ سازی جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت HSE در منطقه را بر عهده دارد.

تا قبل از تشکیل واحد HSE در مناطق ، فقط واحد ایمنی و آتش نشانی زیر نظر معاونت فنی عملیاتی در انبارهای نفت فعالیت داشته است و در حال حاضر از سه بخش بهداشت صنعتی،ایمنی آتش نشانی و محیط زیست تشکیل شده است. مسئولیت بخش های بهداشت و محیط زیست با یک نفر به عنوان مسئول بهداشت صنعتی و محیط زیست می باشد و مسئولیت بخش ایمنی و آتش نشانی بر عهده رئیس ایمنی و آتش نشانی منطقه است.

 

 

ایمنی و آتش نشانی در منطقه:

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اصول ایمنی و بهداشت کار در تاسیسات، انبارها و واحدهای ستادی شرکت ملی پخش از وظایف این واحد میباشد.

نظارت بر رعایت کلیه اصول ایمنی در تاسیسات و جایگاه ها و غیره، اجرای دستورالعملهای ایمنی در کلیه ساخت و سازها بخصوص در مبادی عرضه، اعلام کتبی اشکالات و نقص ها در صوت وجود به ریاست HSE منطقه، برگزاری آموزش ماهیانه اطفاء حریق برای سنجش عملکرد کارکنان در مواقع ضروری، دریافت شعارها و دستورات ایمنی از تهران و ارائه آن به روابط عمومی منطقه جهت تهیه تابلو و نصب آنها در محل های مناسب، آشناسازی کارکنان به اصول ایمنی، شارژ کپسولهای آتش نشانی، بازدید و تست کپسولها در فاصل سه ماهه و در صورت نیاز سرویس کپسولها، نگهداشت و سرویس دهی موتورخانه های آتش نشانی و تامین وسایل کنترل و خاموش کردن حریق از وظایف این واحد است.

علاوه بر این بطور اهم

تعیین اهداف خرد و کلان ایمنی و آتش نشانی منطقه بر اساس ریسک ها و الزامات قانونی و اختصاص برنامه هایی برای دستیابی به این اهداف

تعیین مسئولیت ها، وظایف و اختیارات کارکنان در تمام رده های پستی در قبال موضوعات ایمنی و آتش نشانی و ابلاغ به آنان در قالب شرح وظایف HSE کارکنان

تعیین منابع انسانی، سازمانی، تکنولوژی و مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه های ایمنی و آتش نشانی و کنترل خطرات و انعکاس به مدیر منطقه از طریق رئیس HSE.

بررسی صلاحیت کارکنان رسمی و پیمانکاری از نظر توانایی فیزیکی و صلاحیت تصدی بر روی سمتهای موجود زیرمجموعه

شرکت در دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در زمینه ایمنی و آتش نشانی و فراگیری موثر و انتقال تجربیات به منطقه.

برنامه ریزی در جهت برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و آتش نشانی برای کلیه کارکنان، کارکنان زیر مجموعه، رانندگان نفتکش و ...

نصب شناسه ایمنی ماده شیمیایی(MSDS) در محل های مواجهه با ماده

تعامل با سازمانهای امنی و آتش نشانی شهر، ستاد حوادث غیر مترقبه، ستاد بحران و .... برای پوشش موارد مرتبط با واکنش در شرایط اضطراری و بحران در منطقه

مستند سازی روشهای اجرایی مرتبط با ایمنی و آتش نشانی و کنترل و به روز نگه داشتن این مستندات

نظارت بر ایمنی عملکرد پیمانکاران و بازدید کنندگان

بازدید مستمر از تاسیسات انبارها، ستاد، سوختگیری، جایگاهها و فروشندگی ها و نفتکش ها

گزارش دهی حوادث نفتکش ها

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

سنجش و پایش عملکرد

عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

نگهداری و کنترل سوابق

شرکت در کمیته های HSE