ناحیه سراوان

شهرستان سراوان با حدود24000 کیلومتر مربع وسعت با سابقه ای تاریخی و تمدنی کهن، شرقی ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان بوده که در فاصله 240 کیلومتری مرکز استان واقع  شده است. این شهرستان از شرق و  جنوب به  کشور پاکستان و از غرب به شهرستان ایرانشهر و از جنوب غربی به شهرستان سرباز و از شمال به شهرستان خاش محدود است.

شهرستان سیب و  سوران به مرکزیت شهر سوران و از ترکیب بخش مرکزی و بخش هیدوچ تشکیل شده است.

 شهرستان زابلی نیز به مرکزیت شهر زابلی و از ترکیب بخش مرکزی و بخش آشار تشکیل شده است.

تعداد خانوار ها:117037خانوار

تعداد جایگاه و فروشندگی سکودار: 17 باب

تعداد فروشندگیهای شهری:23 باب

تعداد تعاونیهای روستایی و عشایری:89باب

تعداد مصرف کنندگان عمده  :140

تعداد مصرف کنندگان جزء:3200