ناحیه خاش

شهرستان خاش با حدود23000 کیلومتر مربع وسعت در ضلع جنوب کوه تفتان و در فاصله 183 کیلومتری از مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است این شهرستان جزء مناطق سردسیر استان بوده و از 3 بخش مرکزی، ایرندگان و نوک آباد و 2 شهر خاش و نوک آباد و 11 دهستان تشکیل شده است.

تعداد خانوار ها: 44000 خانوار

تعداد جایگاه: 11 باب

تعداد تعاونیهای روستایی و عشایری: 72باب

تعداد فروشندگی شهری: 8باب

تعداد مصرف کنندگان عمده :100

تعداد مصرف کنندگان جزء :4000