منطقه دریک نگاه

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان تا سال 1368 یکی از نواحی منطفه کرمان بود و در این سال بر اساس مصوبه هیئت مدیره مستقل گردید. این منطقه تا سال 1377 نواحی مرکزی(زاهدان)، زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار را تحت پوشش خود داشت.  که دو ناحیه ایرانشهر و چابهار بخاطر دور بودن از زاهدان، از این منطقه جدا و در سال 77 منطقه مستقل چابهار را تشکیل دادند. منطقه زاهدان در حال حاضر دارای 4 ناحیه مرکزی(زاهدان)، زابل، خاش و سراوان , 3 انبار ذخیره سازی (انبار شماره 2 زاهدان، انبار زابل و انبار خاش) و 2 واحد سوختگیری هواپیمایی در فرودگاه زاهدان و زابل ، روزانه بیش از 5،200،000 لیتر انواع فرآورده های نفتی مورد نیاز مردم را توزیع می نماید. فرآورده مورد نیاز منطقه از طریق نفتکشهای جاده پیما به تعداد بیش از 650دستگاه از مبادی کرمان، رفسنجان،  بندرعباس و اسکله چابهار تامین می گردد.