انبار نفت زابل

انبار نفت زابل

بنزین معمولی

نفت سفید

نفت گاز

جمع کل

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

2

5252597

2

4648614

7

5656882

11

15558093

ظرفیت به لیتر می باشد

آدرس: زابل بلوار شهید میرحسینی

شماره تماس: 8-33232167-054

 تماس با ما:

زاهدان ، خیابان دانشگاه سه راه دانش جنب پل روگذر شهدای وحدت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان
کدپستی :        9816659931  
شماره تلفن :    3-05433428301

شماره نمابر:     05433413512

شماره مرکز پاسخگویی: 09627