دیدار مردمی با مدیر منطقه

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و برای تسریع در امور و در جهت حل مشکلات مراجعین محترم در صورتی که در نظر دارید مستقیماً با مدیریت منطقه دیدار داشته باشید برای هماهنگی و تعیین وقت قبلی می توانید با شماره تلفن 33413513-054 تماس حاصل نموده و یا در مورخ زیر حضورا مراجعه فرمائید .

زمان ملاقات : روزهای یکشنبه ، ساعت 8 الی 11